Samsora Premier

TECTYL 506 dầu bảo quản chống gỉ sét lâu dài

  • TECTYL 506  dầu bảo quản chống gỉ sét lâu dài TECTYL 506  dầu bảo quản chống gỉ sét lâu dài
TECTYL 506  dầu bảo quản chống gỉ sét lâu dài TECTYL 506  dầu bảo quản chống gỉ sét lâu dài
Thông tin liên hệ
Họ tênnguyen duy
Địa chỉ208 NGUYỄN TRÃI – QUẬN 1 – TP.HCM
Điện thoại0938922879
YahooSkype
Đăng bởitectylvnEmail
Thông tin nội dung
Loại tinTin thườngMã tin30630
Ngày đăng10/12/2014 01:31Ngày hết hạn28/02/2026 01:31
Khu vựcLượt xem384
Danh mụcDịch vụ > Cơ hội giao thương > Chào bán

TECTYL 506  dầu bảo quản chống gỉ sét lâu dài

 

( Phân phối dầu TECTYL 506  danh tiếng toàn cầu tại Việt Nam )

Bright Star Đại lý chiến lược dầu nhờn công nghiệp Tectyl tại Việt Nam

tectyl.coo.me - houghtonkorea-oil.chutin.vn

houghtonintl.com - chocongnghiep.com.vn/tectylvn

chocongnghiep.com/ncc/tectylvn - quangcaoso.vn/brightstar

muabanhangngay.com/vi/tectylvn -  hatex.vn/vi/gianhang/905.html

……………………………..000…………………………

Đại lý Bright Star hân hạnh phục vụ quý khách hàng

 

BUILDING CENTRAL PARK- 208 NGUYỄN TRÃI – QUẬN 1 – TP.HCM

TEL : 848 39259428   -   FAX : 848 39259423

 

DONG NAI OFFICE  RM 209 SONADEZI BUILDING - BIEN HOA II INDUSTRIAL ZONE  /   TEL : 84613835946 – FAX : 84613835880

 

MY PHUOC OFFICE  MY PHUOC II INDUSTRIAL , BEN CAT DISTRICT

TEL : 846503567701 – FAX : 846503553072

                                                                                               

Kho hàng : Tan Lap 1 St, Hiep Phu Ward, District 9 , HCM City

 

Liên hệ : Mr Duy ( ĐDTM ) : 0938 922 879       Email   : tectylvn@gmail.com

 

……………………………..000…………………………

 

 

TECTYL 506

 Description

TECTYL 506 is a solvent cutback, wax base, corrosion preventive compound. The dry film is firm, amber, waxy and translucent. TECTYL 506 is excellent for long term  Protection of metallic surfaces against corrosion in either indoor or outdoor exposure and during domestic and international shipments.

TECTYL 506

 Miêu tả

TECTYL 506 là một sự cắt giảm dung môi, cơ sở sáp, ăn mòn chất phòng ngừa. Các màng sơn khô là công ty, hổ phách, sáp và mờ. TECTYL 506 là tuyệt vời cho các bảo vệ lâu dài của các bề mặt kim loại chống ăn mòn trong tiếp xúc, hoặc trong nhà hoặc ngoài trời và trong lô hàng trong nước và quốc tế.

.............................................................................................................................................................

Laboratory Data                                                                   Typical Properties

Phòng thí nghiệm dữ liệu                                                     thuộc tính tiêu biểu

                                                                                               English            Metric

 Flash, PMCC, Minimum                                                        100°F                 38°C

 Specific Gravity @ 60°F(15.6°C)                                          0.88                  0.88

 Recommended Dry Film Thickness                                       1.3 mils            32.5 microns

 Theoretical Coverage                                                630 sq. ft./ U.S gallon    15.4 sq.meters/ liter

 Non Volatile % by Weight                                                     53-57                   -

 Approximate Air Dry Time @ 77°F(25°C)                            1hour                 1hour

 High Temperature Flow Point, Minimum                               300°F                 150°C

 Low Temperature Flexibility,

 (90 ̊Bend-No flaking or cracking)                                           -10°F                    -23°C

 Volatile Organic Content (VOC)                                 3.24lbs./ U.S gallon        400 grams/ liter

Accelerated Corrosion Tests:

 5% Salt Spray (Hours)

 (A) *ASTM B-117 @ 1.3 mils,

 (2×4×1/8 in. Polished Steel Panels)                                       2000                            -

 (B) **DIN 50021 @ 32.5 microns,

 (125×200mm. DIN 1623 Panels)                                               -                               360

**ASTM (American Society for Testing and Materials)

 * DIN (Deutsche Industrie Normen)

............................................................................................................................................................

Benefits  / Lợi ích

 Easy Application / ứng dụng dễ dàng

TECTYL 506 is formulated for easy application byspray, dip or brush.

TECTYL 506 được xây dựng để dễ dàng ứng dụng phun , quét , nhúng bàn chải.

Low Cost Protection / Chi phí thấp Bảo vệ

TECTYL 506 is a one-coat rust preventive. The thin film provides high coverage and low cost protection.

TECTYL 506 là một gỉ một chiếc áo khoác phòng ngừa. Bộ phim mỏng cung cấp độ che phủ cao và bảo vệ chi phí thấp.

Long Term Protection

TECTYL 506 provides outstanding external protection of machinery, machine rolls, machine tools,

automotive parts, dies, tubing, and spare parts. TECTYL 506 has a dielectric (insulating) strength of

approximately 1000 volts per dry mil of film thickness and therefore protects electrical connections and

helps prevent galvanic corrosion.

TECTYL 506 cung cấp bảo vệ xuất sắc bên ngoài của máy móc, cuộn máy, máy công cụ,

phụ tùng ô tô, chết, ống, và phụ tùng thay thế. TECTYL 506 có một điện môi (cách điện) sức mạnh của

khoảng 1000 volt mỗi mil khô của độ dày màng và do đó bảo vệ kết nối điện và

giúp ngăn ngừa ăn mòn điện.

Chuẩn bị bề mặt

Hiệu suất tối đa của TECTYL 506 chỉ có thể đạt được khi các bề mặt kim loại, được bảo vệ, được sạch sẽ và khô ráo. Loại bỏ bụi bẩn, rỉ sét, rộng 506

Surface Preparation / Chuẩn bị bề mặt

The maximum performance of TECTYL 506 can only be achieved when the metal surfaces, to be protected, are clean and dry. Remove dirt, rust, scaling 506.

 Hiệu suất tối đa của TECTYL 506 chỉ có thể đạt được khi các bề mặt kim loại, được bảo vệ, được sạch sẽ và khô ráo. Loại bỏ bụi bẩn, rỉ sét, rộng 506.

Application / ứng dụng

Ensure Uniform consistency prior to use. Continuous stirring or thinning is generally not required. If product thickens due to cold storage or loss of solvent during use, add only aliphatic mineral spirits and only if necessary to restore consistency. Do not apply heat; fire or explosion may result. Apply at 50-95°F(10-35°C) by spray, dip or brush.

Đảm bảo tính thống nhất Uniform trước khi sử dụng. Tiếp tục khuấy đều hoặc mỏng nói chung là không cần thiết. Nếu sản phẩm làm dày do bảo quản lạnh hoặc mất mát của dung môi trong quá trình sử dụng, chỉ thêm tinh thần khoáng chất béo và chỉ khi cần thiết để khôi phục lại tính nhất quán. Không áp dụng nhiệt; cháy, nổ có thể xảy ra. Áp dụng tại 50-95 ° F (10-35 ° C) bằng cách phun, nhúng bàn chải.

Coverage / Bảo hiểm

The theoretical coverage is 630 sq. ft./gallon(15.4 sq. meters/liter) at the recommended dry film thickness of 1.3 mils (32.5 microns). Material losses during application will vary and must be consideredwhen estimating job requirements.

Độ bao phủ lý thuyết là 630 sq. Ft. / Gallon (15,4 sq. M / lít) ở độ dày màng sơn khô đề nghị 1,3 mils (32,5 micron). Thiệt hại tài sản trong quá trình ứng dụng khác nhau và phải được consideredwhen ước tính số lượng.

Removal  / loại bỏ

 TECTYL 506 can be removed with mineral spirits or any similar petroleum solvent, vapor degreasing.

TECTYL 506 can be removed from fabrics by normal dry cleaning procedures. Avoid using chlorinated or highly aromatic solvents when removing from painted surfaces as these solvent may adversely affect paint.

TECTYL 506 có thể được loại bỏ với tinh thần khoáng sản hoặc bất kỳ dung môi dầu mỏ tương tự, tẩy dầu mỡ hơi.

TECTYL 506 có thể được gỡ bỏ từ vải bằng quy trình giặt khô bình thường. Tránh sử dụng clo hoặc

dung môi rất thơm khi bỏ ra khỏi bề mặt sơn là những dung môi có thể ảnh hưởng xấu đến sơn.

Caution: Combustible / Thận trọng: dễ cháy

TECTYL 506 cures by solvent evaporation. Keep away from heat, sparks and open flames. Use withadequate ventilation. If applied to the interior of an enclosed vessel adequate ventilation is required for cure and tensure against formation of an explosive atmosphere. For further information, consult Korea Houghton Corporation. Refer to Korea Houghton Corporation Material Safety Data Sheet for health and safety instructions.

TECTYL 506 phương pháp chữa trị bằng cách bốc hơi dung môi. Tránh xa sức nóng, tia lửa và ngọn lửa. Dùng hệ thống thông withadequate. Nếu áp dụng cho nội thất của một chiếc tàu thông hơi đầy đủ kèm theo là cần thiết để chữa bệnh và chống lại sự hình thành của tensure một bầu không khí nổ. Để biết thêm thông tin, tham khảo ý kiến Tổng công ty Houghton Korea. Tham khảo Corporation Houghton Korea MSDS để được hướng dẫn về sức khỏe và an toàn.

Examples of Application / Ví dụ về các ứng dụng

Bombardier. Chrysler. Ford. HUNDAI Heavy Industry.DOOSAN Heavy Industry.

CAUTION: The data, statements / THẬN TRỌNG: Các dữ liệu, báo cáo

and recommendations set forth in this product information sheet are based on testing, research and other

development work which has been carefully conducted by us, and we believe such data, statements and

recommendations will serve as reliable guidelines. However, this product is subject to numerable uses

under varying conditions over which we have no control, and accordingly, we do NOT warrant that this product is suitable for any particular use. Users are advised to test the product in advance to make certain it is

suitable for their particular production conditions and particular use or uses.

và kiến nghị nêu trong tờ thông tin sản phẩm này dựa trên thử nghiệm, nghiên cứu và khác công tác phát triển đã được tiến hành một cách cẩn thận bởi chúng tôi, và chúng tôi tin rằng các dữ liệu đó, báo cáo và

khuyến nghị này sẽ là hướng dẫn đáng tin cậy. Tuy nhiên, sản phẩm này có thể được sử dụng có thể điếm

điều kiện khác nhau trên đó chúng ta không kiểm soát, và theo đó, chúng tôi không đảm bảo rằng sản phẩm này là thích hợp cho việc sử dụng cụ thể. Người sử dụng nên kiểm tra sản phẩm trước để chắc chắn nó là phù hợp với điều kiện cụ thể của sản xuất và sử dụng cụ thể hoặc sử dụng.

WARRANTY: Korea Houghton corporation warrants all products manufactured by it to be free from

defects in material and workmanship. KOREA HOUGHTON CORPORATION MAKE NO OTHER

WARRANTIES, WHETHER, EXPRESSED OR IMPLIED, WITH RESPECT TO SUCH

RPODUCTS, AND ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT

NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND IMPLIED WARRANTIES ARISING FROM A COURSE OF

DEALING OR USAGE OF TRADE, ARE DISCLAIMED BY KOREA HOUGHTON CORPORATION.

All claims hereunder must be made in writing within 30 days after receipt of the products at the

buyer’s plant and prior to further processing the products or combining them with other materials or

products. Korea Houghton corporation liability, whether under this warranty or in contract, tort,

negligence or otherwise, is limited to the return of the net purchase price paid for any products

proven defective or, at Korea Houghton corporation option, to the repair or replacement of said

products upon their return, transportation prepaid, to Korea Houghton corporation. THE REMEDY

HEREBY PROVIDED SHALL BE THE EXCLUSIVE AND SOLE REMEDY OF THE BUYER, AND

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL KOREA HOUGHTON CORPORATION BE LIABLE FOR

CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, No Korea Houghton corporation representative

or other person is authorized to change this warranty in any way or to assume for Korea Houghton

corporation any other liability in connection with the sale or use of its products.

REFER TO MATERIAL SAFETY DATA SHEET FOR HEALTH AND SAFETY INFORMATION

BẢO HÀNH: bảo hành công ty Hàn Quốc Houghton tất cả sản phẩm được sản xuất bởi nó được tự do từ

khuyết tật trong vật liệu và tay nghề. KOREA CORPORATION Houghton KHÔNG KHÁC

BẢO ĐẢM, DÙ, RÕ HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN ĐÓ RPODUCTS, VÀ TẤT CẢ BẢO HÀNH KHÁC, RÕ HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VỀ PHẨM VÀ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ BẢO ĐẢM PHÁT SINH TỪ QUÁ TRÌNH XỬ LÝ HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI, THỂ BY KOREA CORPORATION Houghton. Mọi khiếu nại sau đây phải được thực hiện bằng văn bản trong vòng 30 ngày sau khi nhận được sản phẩm tại Nhà máy của người mua và trước khi chế biến thêm các sản phẩm hoặc kết hợp chúng với các vật liệu khác hoặc sản phẩm. Hàn Quốc Houghton ty trách nhiệm hữu, cho dù theo bảo hành này hoặc trong hợp đồng, sai lầm cá nhân, sơ suất hay không, được giới hạn ở sự trở lại của giá mua ròng được trả cho bất kỳ sản phẩm chứng minh lỗi hoặc, tùy theo lựa chọn công ty Hàn Quốc Houghton, để sửa chữa hoặc thay thế nói sản phẩm khi họ trở về, vận chuyển trả trước, để công ty Hàn Quốc Houghton. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DO CUNG CẤP SẼ LÀ GIẢI ĐỘC QUYỀN VÀ DUY NHẤT CỦA NGƯỜI MUA, VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP KOREA CORPORATION Houghton KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO HẬU QUẢ HOẶC BẤT NGỜ, đại diện công ty Hàn Quốc Không Houghton hoặc người khác được ủy quyền để thay đổi bảo hành này trong bất kỳ cách nào hay để giả định cho Hàn Quốc Houghton

công ty trách nhiệm hữu nào khác liên quan đến việc bán hoặc sử dụng sản phẩm của mình.

THAM KHẢO DỮ LIỆU AN TOÀN CHO SỨC KHỎE VÀ BẢNG THÔNG TIN AN TOÀN

‹‹ Quay lại
Chú ý
- Kenhdangtin.com không bán hàng trực tiếp, quý khách hãy liên hệ với người đăng tin. 
- Kenhdangtin.com sẽ không chịu trách nhiệm khi quý khách gặp rủi ro trong các giao dịch với nhau. 
- Kenhdangtin.com nghiêm cấm sử dụng website với mục đích lừa đảo hoặc "kinh doanh-bán hàng đa cấp. 
 
Đánh giá bài viết: 9.3 / 10 - 1 (17 lần đánh giá)


Tags: dầu chống gỉ sét TECTYL 506
©2014
Similarly with Google+ Comments Counter:
Tin VIP

Bảng giá liền kề Louis City Đại Mỗ Bảng giá liền kề Louis City Đại Mỗ

Bảng giá liền kề Louis City Đại Mỗ ...

Bảng giá chung cư The Emerald CT8 Mỹ Đình Bảng giá chung cư The Emerald CT8 Mỹ Đình

Chung cư The Emerald CT8 Mỹ Đình Một giấc mơ về một thành phố hiện đại với những tòa nhà cao chọc trời, xa hoa lộng lẫy nhưng vẫn bao bọc trong mình sự tư nhiên, bình dị ...
Đăng nhập thành viên
Texlink:chung cư quảng an |