Samsora Premier

Thắc mắc khi chọn máy xay chả lụa truyền thống nhất hiện nay

  • Thắc mắc khi chọn máy xay chả lụa truyền thống nhất hiện nay
Thắc mắc khi chọn máy xay chả lụa truyền thống nhất hiện nay
Thông tin liên hệ
Họ tênPham Ngoc Luan
Địa chỉSố 12A ngõ 508 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại0975852161
YahooSkype
Đăng bởinewsun868Email
Thông tin nội dung
Loại tinHết hạnMã tin41239
Ngày đăng09/04/2015 04:58Ngày hết hạn09/05/2015 00:00
Khu vựcHà NộiLượt xem395
Danh mụcDịch vụ > Cơ hội giao thương > Chào bán
%3cH2+style%3d%22FONT-SIZE%3a+1.5em%3b+FONT-FAMILY%3a+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+FONT-VARIANT%3a+normal%3b+WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT-STYLE%3a+normal%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+LINE-HEIGHT%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22+align%3dcenter%3e%3cIMG+title%3d%22N%e1%bb%93i+n%e1%ba%a5u+n%c6%b0%e1%bb%9bc+ph%e1%bb%9f+NewSun+%e2%80%93+Th%c6%b0%c6%a1ng+hi%e1%bb%87u+k%e1%ba%bft+n%e1%bb%91i+th%c3%a0nh+c%c3%b4ng%22+style%3d%22BORDER-TOP%3a+0px%3b+BORDER-RIGHT%3a+0px%3b+BORDER-BOTTOM%3a+0px%3b+BORDER-LEFT%3a+0px%22+alt%3d%22N%e1%bb%93i+n%e1%ba%a5u+n%c6%b0%e1%bb%9bc+ph%e1%bb%9f+NewSun+%e2%80%93+Th%c6%b0%c6%a1ng+hi%e1%bb%87u+k%e1%ba%bft+n%e1%bb%91i+th%c3%a0nh+c%c3%b4ng%22+src%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fprofiles%2fnoinaunuocphocom%2fuploads%2fattach%2fthumbnail%2f1416973862_sieuthimaythucphamnewsun.jpg%22+width%3d600+_mce_src%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fprofiles%2fnoinaunuocphocom%2fuploads%2fattach%2fthumbnail%2f1416973862_sieuthimaythucphamnewsun.jpg%22%3e%3c%2fH2%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cH1+style%3d%22FONT-SIZE%3a+2em%3b+FONT-FAMILY%3a+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+FONT-VARIANT%3a+normal%3b+WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT-STYLE%3a+normal%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+LINE-HEIGHT%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+x-large%3b+COLOR%3a+rgb(255%2c0%2c0)%22+_mce_style%3d%22color%3a+%23ff0000%3b+font-size%3a+x-large%3b%22%3eC%c3%b4ng+ty%26nbsp%3b%3cEM%3e%3cA+title%3d%22C%c3%b4ng+ty+chuy%c3%aan+b%c3%a1n+n%e1%bb%93i+n%e1%ba%a5u+n%c6%b0%e1%bb%9bc+ph%e1%bb%9f+b%e1%ba%b1ng+%c4%91i%e1%bb%87n%22+href%3d%22http%3a%2f%2ftanthaison.vn%2f%22+_mce_href%3d%22http%3a%2f%2ftanthaison.vn%2f%22%3eT%c3%a2n+Th%c3%a1i+S%c6%a1n%3c%2fA%3e%3c%2fEM%3e%3cSPAN+class%3dApple-converted-space%3e%26nbsp%3b%3c%2fSPAN%3echuy%c3%aan+%3a%3c%2fSPAN%3e%3c%2fH1%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+large%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c255)%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+large%3b+color%3a+%230000ff%3b%22%3e%3cBR%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cH2+style%3d%22FONT-SIZE%3a+1.5em%3b+FONT-FAMILY%3a+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+FONT-VARIANT%3a+normal%3b+WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT-STYLE%3a+normal%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+LINE-HEIGHT%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+large%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c255)%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+large%3b+color%3a+%230000ff%3b%22%3eGia+c%c3%b4ng+l%e1%ba%afp+%c4%91%e1%ba%b7t+n%e1%bb%93i+n%e1%ba%a5u+inox%3c%2fSPAN%3e%3c%2fH2%3e%0d%0a%3cH1+style%3d%22FONT-SIZE%3a+2em%3b+FONT-FAMILY%3a+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+FONT-VARIANT%3a+normal%3b+WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT-STYLE%3a+normal%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+LINE-HEIGHT%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+large%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c255)%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+large%3b+color%3a+%230000ff%3b%22%3e-%3cSPAN+class%3dApple-converted-space%3e%26nbsp%3b%3c%2fSPAN%3e%3cSTRONG%3e%3cSPAN+style%3d%22TEXT-DECORATION%3a+underline%22+_mce_style%3d%22text-decoration%3a+underline%3b%22%3e%3cA+title%3d%22N%e1%bb%93i+n%e1%ba%a5u+n%c6%b0%e1%bb%9bc+ph%e1%bb%9f+b%e1%ba%b1ng+%c4%91i%e1%bb%87n+thanh+nhi%e1%bb%87t%22+href%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2f%22+_mce_href%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2f%22%3eN%e1%bb%93i+n%e1%ba%a5u+ph%e1%bb%9f+b%e1%ba%b1ng+thanh+nhi%e1%bb%87t+inox+kh%c3%b4ng+r%e1%bb%89%3c%2fA%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fSTRONG%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fH1%3e%0d%0a%3cH1+style%3d%22FONT-SIZE%3a+2em%3b+FONT-FAMILY%3a+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+FONT-VARIANT%3a+normal%3b+WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT-STYLE%3a+normal%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+LINE-HEIGHT%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+large%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c255)%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+large%3b+color%3a+%230000ff%3b%22%3e-+N%e1%bb%93i+n%e1%ba%a5u+ph%e1%bb%9f+inox+d%c3%b9ng+%c4%91i%e1%bb%87n+%26nbsp%3bthanh+nhi%e1%bb%87t%3c%2fSPAN%3e%3c%2fH1%3e%0d%0a%3cH1+style%3d%22FONT-SIZE%3a+2em%3b+FONT-FAMILY%3a+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+FONT-VARIANT%3a+normal%3b+WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT-STYLE%3a+normal%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+LINE-HEIGHT%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+large%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c255)%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+large%3b+color%3a+%230000ff%3b%22%3e-%3cSPAN+class%3dApple-converted-space%3e%26nbsp%3b%3c%2fSPAN%3e%3cSTRONG%3e%3cSPAN+style%3d%22TEXT-DECORATION%3a+underline%22+_mce_style%3d%22text-decoration%3a+underline%3b%22%3e%3cA+title%3d%22N%e1%bb%93i+n%e1%ba%a5u+n%c6%b0%e1%bb%9bc+ph%e1%bb%9f+b%e1%ba%b1ng+%c4%91i%e1%bb%87n+thanh+nhi%e1%bb%87t%22+href%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fdanh-muc-san-pham%2f61_noi-nau-nuoc-pho.html%22+_mce_href%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fdanh-muc-san-pham%2f61_noi-nau-nuoc-pho.html%22%3eN%e1%bb%93i+h%e1%ba%a7m+ninh+x%c6%b0%c6%a1ng+d%c3%b9ng+%c4%91i%e1%bb%87n%3c%2fA%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fSTRONG%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fH1%3e%0d%0a%3cH1+style%3d%22FONT-SIZE%3a+2em%3b+FONT-FAMILY%3a+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+FONT-VARIANT%3a+normal%3b+WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT-STYLE%3a+normal%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+LINE-HEIGHT%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+large%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c255)%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+large%3b+color%3a+%230000ff%3b%22%3e-+N%e1%bb%93i+b%c3%ban+b%c3%b2+Hu%e1%ba%bf+inox+ch%e1%ba%a1y+b%e1%ba%b1ng+%c4%91i%e1%bb%87n+thanh+nhi%e1%bb%87t%3c%2fSPAN%3e%3c%2fH1%3e%0d%0a%3cH1+style%3d%22FONT-SIZE%3a+2em%3b+FONT-FAMILY%3a+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+FONT-VARIANT%3a+normal%3b+WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT-STYLE%3a+normal%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+LINE-HEIGHT%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+large%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c255)%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+large%3b+color%3a+%230000ff%3b%22%3e-%3cSPAN+class%3dApple-converted-space%3e%26nbsp%3b%3c%2fSPAN%3e%3cSTRONG%3e%3cSPAN+style%3d%22TEXT-DECORATION%3a+underline%22+_mce_style%3d%22text-decoration%3a+underline%3b%22%3e%3cA+title%3d%22N%e1%bb%93i+n%e1%ba%a5u+n%c6%b0%e1%bb%9bc+ph%e1%bb%9f+b%e1%ba%b1ng+%c4%91i%e1%bb%87n+thanh+nhi%e1%bb%87t%22+href%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fdanh-muc-san-pham%2f63_noi-bun-bo-hue.html%22+_mce_href%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fdanh-muc-san-pham%2f63_noi-bun-bo-hue.html%22%3eN%e1%bb%93i+n%e1%ba%a5u+b%c3%ban+ri%c3%aau+Hu%e1%ba%bf+b%e1%ba%b1ng+%c4%91i%e1%bb%87n%3c%2fA%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fSTRONG%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fH1%3e%0d%0a%3cH1+style%3d%22FONT-SIZE%3a+2em%3b+FONT-FAMILY%3a+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+FONT-VARIANT%3a+normal%3b+WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT-STYLE%3a+normal%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+LINE-HEIGHT%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+large%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c255)%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+large%3b+color%3a+%230000ff%3b%22%3e-+N%e1%bb%93i+h%e1%ba%a5p+lu%e1%bb%99c+b%c3%a1nh+tr%c6%b0ng+%2c+b%c3%a1nh+bao+%2c+gi%c3%b2+ch%e1%ba%a3%3c%2fSPAN%3e%3c%2fH1%3e%0d%0a%3cH1+style%3d%22FONT-SIZE%3a+2em%3b+FONT-FAMILY%3a+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+FONT-VARIANT%3a+normal%3b+WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT-STYLE%3a+normal%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+LINE-HEIGHT%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+large%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c255)%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+large%3b+color%3a+%230000ff%3b%22%3e-%3cSPAN+class%3dApple-converted-space%3e%26nbsp%3b%3c%2fSPAN%3e%3cSTRONG%3e%3cSPAN+style%3d%22TEXT-DECORATION%3a+underline%22+_mce_style%3d%22text-decoration%3a+underline%3b%22%3e%3cA+title%3d%22N%e1%bb%93i+%c4%91un+n%c6%b0%e1%bb%9bc+s%c3%b4i+b%e1%ba%b1ng+%c4%91i%e1%bb%87n%22+href%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fdanh-muc-san-pham%2f65_noi-dun-nuoc-soi.html%22+_mce_href%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fdanh-muc-san-pham%2f65_noi-dun-nuoc-soi.html%22%3eN%e1%bb%93i+%c4%91un+n%c6%b0%e1%bb%9bc+s%c3%b4i+b%e1%ba%b1ng+%c4%91i%e1%bb%87n%3c%2fA%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fSTRONG%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fH1%3e%0d%0a%3cH1+style%3d%22FONT-SIZE%3a+2em%3b+FONT-FAMILY%3a+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+FONT-VARIANT%3a+normal%3b+WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT-STYLE%3a+normal%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+LINE-HEIGHT%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+large%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c255)%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+large%3b+color%3a+%230000ff%3b%22%3e-+N%e1%bb%93i+n%e1%ba%a5u+c%c6%a1m+c%c3%b4ng+nghi%e1%bb%87p%3c%2fSPAN%3e%3c%2fH1%3e%0d%0a%3cH1+style%3d%22FONT-SIZE%3a+2em%3b+FONT-FAMILY%3a+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+FONT-VARIANT%3a+normal%3b+WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT-STYLE%3a+normal%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+LINE-HEIGHT%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+large%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c255)%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+large%3b+color%3a+%230000ff%3b%22%3e-%3cSPAN+class%3dApple-converted-space%3e%26nbsp%3b%3c%2fSPAN%3e%3cSTRONG%3e%3cSPAN+style%3d%22TEXT-DECORATION%3a+underline%22+_mce_style%3d%22text-decoration%3a+underline%3b%22%3e%3cA+title%3d%22N%e1%bb%93i+%c4%91un+s%c3%b4i+c%c3%a1ch+th%e1%bb%a7y+c%c3%a1c+lo%e1%ba%a1i%22+href%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fdanh-muc-san-pham%2f65_noi-dun-nuoc-soi.html%22+_mce_href%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fdanh-muc-san-pham%2f65_noi-dun-nuoc-soi.html%22%3eN%e1%bb%93i+%c4%91un+s%c3%b4i+c%c3%a1ch+th%e1%bb%a7y+c%c3%a1c+lo%e1%ba%a1i%3c%2fA%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fSTRONG%3e%3cSPAN+class%3dApple-converted-space%3e%26nbsp%3b%3c%2fSPAN%3e.v..v%e2%80%a6v%e2%80%a6%3c%2fSPAN%3e%3c%2fH1%3e%0d%0a%3cH1+style%3d%22FONT-SIZE%3a+2em%3b+FONT-FAMILY%3a+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+FONT-VARIANT%3a+normal%3b+WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT-STYLE%3a+normal%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+LINE-HEIGHT%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+large%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c255)%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+large%3b+color%3a+%230000ff%3b%22%3e(+%c6%afu+%c4%91i%e1%bb%83m+ti%e1%ba%bft+ki%e1%bb%87m+%c4%91i%e1%bb%87n%2c+an+to%c3%a0n+th%e1%bb%b1c+ph%e1%ba%a9m+v%c3%a0+b%e1%ba%a3o+v%e1%bb%87+m%c3%b4i+tr%c6%b0%e1%bb%9dng)%3c%2fSPAN%3e%3c%2fH1%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cH2+style%3d%22FONT-SIZE%3a+1.5em%3b+FONT-FAMILY%3a+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+FONT-VARIANT%3a+normal%3b+WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT-STYLE%3a+normal%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+LINE-HEIGHT%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22+align%3dcenter%3e%3c%2fH2%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cIFRAME+height%3d315+src%3d%22http%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fembed%2fz0NeEkS-HMY%22+frameBorder%3d0+width%3d560+_mce_src%3d%22http%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fembed%2fz0NeEkS-HMY%22%3e%3c%2fIFRAME%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSTRONG%3e%3c%2fSTRONG%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+medium%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+medium%3b%22%3eH%c6%b0%e1%bb%9bng+d%e1%ba%abn+c%c3%a1ch+l%e1%ba%afp+%c4%91%e1%ba%b7t+s%e1%bb%ad+d%e1%bb%a5ng%26nbsp%3b%3cSPAN+style%3d%22TEXT-DECORATION%3a+underline%22+_mce_style%3d%22text-decoration%3a+underline%3b%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+large%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+large%3b%22%3e%3cEM%3e%3cSTRONG%3e%3cA+title%3d%22N%e1%bb%93i+n%e1%ba%a5u+n%c6%b0%e1%bb%9bc+ph%e1%bb%9f+b%e1%ba%b1ng+%c4%91i%e1%bb%87n+thanh+nhi%e1%bb%87t%22+href%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fdanh-muc-san-pham%2f61_noi-nau-nuoc-pho.html%22+_mce_href%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fdanh-muc-san-pham%2f61_noi-nau-nuoc-pho.html%22%3en%e1%bb%93i+n%e1%ba%a5u+n%c6%b0%e1%bb%9bc+ph%e1%bb%9f+Inox%3c%2fA%3e%3c%2fSTRONG%3e%3c%2fEM%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fSPAN%3e%3cSPAN+class%3dApple-converted-space%3e%26nbsp%3b%3c%2fSPAN%3ed%c3%b9ng+%c4%91i%e1%bb%87n+Newsun.%3c%2fSPAN%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+medium%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+medium%3b%22%3e%3cBR%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cIMG+title%3d%22Th%c3%b4ng+s%e1%bb%91+k%e1%bb%b9+thu%e1%ba%adt+c%e1%bb%a7a+b%e1%bb%99+n%e1%bb%93i+n%e1%ba%a5u+n%c6%b0%e1%bb%9bc+ph%e1%bb%9f+d%c3%b9ng+%c4%91i%e1%bb%87n%22+style%3d%22BORDER-TOP%3a+0px%3b+BORDER-RIGHT%3a+0px%3b+BORDER-BOTTOM%3a+0px%3b+BORDER-LEFT%3a+0px%22+alt%3d%22Th%c3%b4ng+s%e1%bb%91+k%e1%bb%b9+thu%e1%ba%adt+c%e1%bb%a7a+b%e1%bb%99+n%e1%bb%93i+n%e1%ba%a5u+n%c6%b0%e1%bb%9bc+ph%e1%bb%9f+d%c3%b9ng+%c4%91i%e1%bb%87n%22+src%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fprofiles%2fnoinaunuocphocom%2fuploads%2fattach%2fthumbnail%2f1416974533_cacloainoinaupho.jpg%22+width%3d800+height%3d406+_mce_src%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fprofiles%2fnoinaunuocphocom%2fuploads%2fattach%2fthumbnail%2f1416974533_cacloainoinaupho.jpg%22%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+medium%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+medium%3b%22%3e%3cSTRONG%3e%3cBR%3e%3c%2fSTRONG%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+x-large%3b+COLOR%3a+rgb(255%2c0%2c0)%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+x-large%3b+color%3a+%23ff0000%3b%22%3e%3cSTRONG%3eC%c3%b4ng+ty+T%c3%a2n+Th%c3%a1i+S%c6%a1n+xin+cam+k%e1%ba%bft+%3a%3c%2fSTRONG%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+x-large%3b+COLOR%3a+rgb(255%2c0%2c0)%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+x-large%3b+color%3a+%23ff0000%3b%22%3e%3cSTRONG%3e%3cBR%3e%3c%2fSTRONG%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cUL+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%0d%0a%3cLI%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+medium%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+medium%3b%22%3e%3cSTRONG%3eCh%c3%bang+t%c3%b4i+ch%e1%bb%89+cung+c%e1%ba%a5p+cho+kh%c3%a1ch+h%c3%a0ng+s%e1%ba%a3n+ph%e1%ba%a9m+ph%c3%b9+h%e1%bb%a3p%2c+m%e1%ba%abu+m%c3%a3+%c4%91a+d%e1%ba%a1ng%3c%2fSTRONG%3e%3cSPAN+class%3dApple-converted-space%3e%26nbsp%3b%3c%2fSPAN%3emang+l%e1%ba%a1i+nhi%e1%bb%81u+l%e1%bb%a3i+%c3%adch+nh%e1%ba%a5t%2c+ch%e1%ba%a5t+l%c6%b0%e1%bb%a3ng+t%e1%bb%91t+nh%e1%ba%a5t+v%c3%a0+gi%c3%a1+c%e1%ba%a3+r%e1%ba%bb+nh%e1%ba%a5t.+V%e1%bb%9bi+phong+c%c3%a1ch+l%c3%a0m+vi%e1%bb%87c+chuy%c3%aan+nghi%e1%bb%87p%2c+c%c3%b9ng+v%e1%bb%9bi+c%c3%a1c+thi%e1%ba%bft+b%e1%bb%8b+m%c3%a1y+m%c3%b3c+hi%e1%bb%87n+%c4%91%e1%ba%a1i.+Qu%c3%bd+kh%c3%a1ch+s%e1%ba%bd+th%e1%ba%a5y+h%c3%a0i+l%c3%b2ng+v%e1%bb%9bi+d%e1%bb%8bch+v%e1%bb%a5+c%e1%bb%a7a+ch%c3%bang+t%c3%b4i.+C%c3%b4ng+ty+ch%c3%bang+t%c3%b4i+v%c3%a0+c%e1%bb%ada+h%c3%a0ng+%c4%91%c3%a3+c%c3%b3+m%e1%ba%b7t+%e1%bb%9f+th%e1%bb%8b+tr%c6%b0%e1%bb%9dng+h%e1%bb%87+%c4%91i%c3%aan+t%e1%bb%b1+%c4%91%e1%bb%99ng+h%c3%b3a+%26nbsp%3btr%c3%aan+10+n%c4%83m.v%e1%bb%9bi+nhi%e1%bb%81u+k%e1%bb%b9+s%c6%b0+%e1%bb%9f+c%c3%a1c+tr%c6%b0%e1%bb%9dng+%c4%91%e1%ba%a1i+h%e1%bb%8dc+danh+ti%e1%ba%bfng+nh%c6%b0+%c4%91%e1%ba%a1i+h%e1%bb%8dc+c%c3%b4ng+nghi%e1%bb%87p+h%c3%a0+n%e1%bb%99i+%c4%91%e1%ba%a1i+h%e1%bb%8dc+c%c3%b4ng+nghi%e1%bb%87p+th%c3%a1i+nguy%c3%aan+s%e1%ba%bd+mang+%c4%91%e1%ba%bfn+cho+kh%c3%a1ch+h%c3%a0ng+m%e1%bb%99t+n%e1%bb%93i+n%e1%ba%a5u+ph%e1%bb%9f+nh%c6%b0+%c3%bd.%3c%2fSPAN%3e%3c%2fLI%3e%3c%2fUL%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cUL+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%0d%0a%3cLI%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+medium%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+medium%3b%22%3e%3cSTRONG%3eCung+c%e1%ba%a5p+s%e1%ba%a3n+ph%e1%ba%a9m+%c4%91%c3%bang+ch%e1%ba%a5t+l%c6%b0%e1%bb%a3ng+v%c3%a0+c%c3%b3+gi%c3%a1+c%e1%ba%a1nh+tranh%3c%2fSTRONG%3e.%e2%80%8b%3c%2fSPAN%3e%3c%2fLI%3e%3c%2fUL%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cUL+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%0d%0a%3cLI%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+medium%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+medium%3b%22%3e%3cSTRONG%3eT%c6%b0+v%e1%ba%a5n+v%e1%ba%adn+chuy%e1%bb%83n+mi%e1%bb%85n+ph%c3%ad+100%25+n%e1%bb%99i+th%c3%a0nh+H%c3%a0+N%e1%bb%99i+v%c3%a0+S%c3%a0i+G%c3%b2n%3c%2fSTRONG%3e.+C%c3%a1c+t%e1%bb%89nh+xa+%26nbsp%3bph%c3%ad+v%e1%ba%adn+chuy%e1%bb%83n+t%c3%adnh+theo+b%e1%ba%a3ng+gi%c3%a1+c%e1%bb%a7a+c%c3%b4ng+ty+v%e1%ba%adn+chuy%e1%bb%83n+nh%c6%b0+c%c3%a1c+nh%c3%a0+xe+t%c3%a2n+%c4%91%e1%ba%a1t+%2cmai+linh+%2cho%c3%a0ng+long+%26nbsp%3bt%e1%bb%ab+1.5+tri%e1%bb%87u+%c4%91%e1%ba%bfn+2.5+tri%e1%bb%87u+t%c3%b9y+theo+kh%e1%bb%91i+l%c6%b0%e1%bb%a3ng+t%e1%ba%adn+n%c6%a1i+tr%e1%bb%9f+l%e1%ba%a1i%2c+kh%c3%a1ch+h%c3%a0ng+c%c3%b3+th%e1%bb%83+g%e1%bb%8di+%c4%91%e1%ba%bfn+nh%c3%a0+xe+ki%e1%bb%83m+tra+gi%c3%a1+c%c6%b0%e1%bb%9bc%2c+kh%c3%a1ch+h%c3%a0ng+c%c3%b3+th%e1%bb%83+g%e1%bb%adi+nh%c3%a0+xe+quen+c%e1%bb%a7a+m%c3%acnh.%3c%2fSPAN%3e%3c%2fLI%3e%3c%2fUL%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cUL+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%0d%0a%3cLI%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+medium%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+medium%3b%22%3e%3cSTRONG%3e%c4%90%c3%a3+bao+g%e1%bb%93m+%c4%91%e1%ba%a7y+%c4%91%e1%bb%a7+t%e1%bb%a7+%c4%91i%e1%bb%87n%2c+thanh+nhi%e1%bb%87t%2c+n%e1%ba%afp%2c+r%e1%bb%8f%2c+b%c3%a0n+3+ho%e1%ba%b7c+4+ch%c3%a2n%2c+van+x%e1%ba%a3+%c4%91%c3%a1y+(van+x%e1%ba%a3+ngang+ph%e1%ba%a3i+b%c3%a1o+tr%c6%b0%e1%bb%9bc)%2c+v%e1%ba%adn+chuy%e1%bb%83n+g%e1%ba%a7n+H%c3%a0+N%e1%bb%99i%2c+l%e1%ba%afp+%c4%91%e1%ba%b7t%2c+b%e1%ba%a3o+h%c3%a0nh.%3c%2fSTRONG%3e%3cSPAN+class%3dApple-converted-space%3e%26nbsp%3b%3c%2fSPAN%3eKh%c3%a1ch+%e1%bb%9f+xa+c%c3%b3+th%e1%bb%83+d%e1%bb%85+d%c3%a0ng+t%e1%bb%b1+l%e1%ba%afp+%c4%91%e1%ba%b7t.+%c4%90%c6%b0%e1%bb%9dng+d%c3%a2y+d%e1%ba%abn+t%e1%bb%ab+c%c3%b4ng+t%c6%a1+ho%e1%ba%b7c+c%e1%ba%a7u+giao+t%e1%bb%95ng+v%c3%a0o+t%e1%bb%a7+%c4%91i%e1%bb%87n+th%c3%ac+kh%c3%a1ch+h%c3%a0ng+ch%e1%bb%8bu+ph%e1%ba%a7n+n%c3%a0y.%3c%2fSPAN%3e%3c%2fLI%3e%3c%2fUL%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cUL+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%0d%0a%3cLI%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+medium%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+medium%3b%22%3eC%c3%a1c+n%e1%bb%93i+inox+thanh+nhi%e1%bb%87t+ch%c3%bang+t%c3%b4i+%c4%91%e1%bb%81u+l%c3%a0m+d%c6%b0+h%c6%a1n+5+l%c3%adt+m%e1%bb%97i+n%e1%bb%93i+%c4%91%e1%bb%83+c%c3%b3+kho%e1%ba%a3ng+tr%e1%bb%91ng+tr%c3%aan+mi%e1%bb%87ng+n%e1%bb%93i+cho+kh%c3%a1ch+h%c3%a0ng.+V%c3%a0%26nbsp%3b%3cSTRONG%3equ%c3%bd+kh%c3%a1ch+y%c3%aan+t%c3%a2m+v%e1%bb%81+v%e1%ba%a5n+%c4%91%e1%bb%81+ti%e1%bb%81n+%c4%91i%e1%bb%87n+v%c3%ac+s%e1%ba%bd+r%e1%ba%bb+nh%c6%b0+than+ho%e1%ba%b7c+nh%e1%bb%89nh+h%c6%a1n+than+m%e1%bb%99t+ch%c3%bat+kh%c3%b4ng+%c4%91%c3%a1ng+k%e1%bb%83.%3c%2fSTRONG%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fLI%3e%3c%2fUL%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cUL+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%0d%0a%3cLI%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+medium%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+medium%3b%22%3e%3cSTRONG%3eL%e1%ba%afp+%c4%91%e1%ba%b7t+theo+dung+t%c3%adch%2c+s%e1%bb%91+n%e1%bb%93i+theo+y%c3%aau+c%e1%ba%a7u+ri%c3%aang%2c+ch%c3%a2n+%c4%91%e1%ba%bf+ri%c3%aang+ho%e1%ba%b7c+chung%2c+d%c3%b9ng+%c4%91i%e1%bb%87n+ti%c3%aau+chu%e1%ba%a9n+1+%e2%80%93+2+pha%2c+3+pha%2c+%c4%91i%e1%bb%87n+d%c3%a2n+d%e1%bb%a5ng.+N%e1%bb%93i+theo+k%c3%adch+th%c6%b0%e1%bb%9bc+y%c3%aau+c%e1%ba%a7u+nh%c6%b0+%c4%91%e1%bb%99+d%c3%a0y+th%c3%a0nh+n%e1%bb%93i%2c+inox+304%2c+k%c3%adch+c%e1%bb%a1+kh%c3%a1c+nhau%2c+b%c3%a0n+%c4%91%e1%bb%83%2c+%e1%bb%95+c%e1%ba%afm+c%c3%b4ng+nghi%e1%bb%87p%2c+theo+gi%c3%a1+th%e1%bb%8fa+thu%e1%ba%adn+th%c3%aam+ph%e1%ba%a7n+v%e1%ba%adt+t%c6%b0.%3c%2fSTRONG%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fLI%3e%3c%2fUL%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cUL+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%0d%0a%3cLI%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+medium%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+medium%3b%22%3e%3cSTRONG%3eB%e1%ba%a3o+h%c3%a0nh+s%e1%ba%a3n+ph%e1%ba%a9m%3a+ph%e1%ba%a7n+thanh+nhi%e1%bb%87t+inox+1+n%c4%83m%2c+ph%e1%ba%a7n+t%e1%bb%a7+%c4%91i%e1%bb%87n+1+n%c4%83m%2c+ph%e1%ba%a7n+inox+6+n%c4%83m.%3c%2fSTRONG%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fLI%3e%3c%2fUL%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cUL+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%0d%0a%3cLI%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+medium%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+medium%3b%22%3eS%e1%bb%ad+d%e1%bb%a5ng+n%e1%bb%93i+inox+thanh+nhi%e1%bb%87t+l%c3%a0+gi%c3%bap+b%e1%ba%a3o+v%e1%bb%87+m%c3%b4i+tr%c6%b0%e1%bb%9dng+s%e1%bb%91ng+t%e1%bb%91t+h%c6%a1n%2c+tr%c3%a1nh+bi%e1%ba%bfn+%c4%91%e1%bb%95i+kh%c3%ad+h%e1%ba%adu%2c+gi%e1%bb%af+g%c3%acn+s%e1%bb%a9c+kh%e1%bb%8fe+cho+m%e1%bb%8di+ng%c6%b0%e1%bb%9di+v%c3%a0+b%e1%ba%a3n+th%c3%a2n.%3c%2fSPAN%3e%3c%2fLI%3e%3c%2fUL%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cUL+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%0d%0a%3cLI%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+medium%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+medium%3b%22%3eCh%c3%bang+t%c3%b4i+%c4%91%c3%a3+chuy%e1%bb%83n+cho+kh%c3%a1ch+h%c3%a0ng+%e1%bb%9f+c%c3%a1c+th%c3%a0nh+ph%e1%bb%91+v%c3%a0+t%e1%bb%89nh+trong+c%e1%ba%a3+n%c6%b0%e1%bb%9bc%e2%80%a6H%e1%ba%a7u+h%e1%ba%bft+kh%c3%a1ch+h%c3%a0ng+%c4%91%e1%bb%81u+%c6%b0ng+%c3%bd+v%c3%a0+h%c3%a0i+l%c3%b2ng+v%e1%bb%9bi+s%e1%ba%a3n+ph%e1%ba%a9m%2c+ch%e1%ba%a5t+l%c6%b0%e1%bb%a3ng%2c+gi%c3%a1+th%c3%a0nh+c%e1%bb%a7a+ch%c3%bang+t%c3%b4i.%3c%2fSPAN%3e%3c%2fLI%3e%3c%2fUL%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cUL+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%0d%0a%3cLI%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+medium%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+medium%3b%22%3e%3cSTRONG%3eKh%c3%a1ch+h%c3%a0ng+%e1%bb%9f+xa+ch%e1%bb%89+c%e1%ba%a7n+chuy%e1%bb%83n+kho%e1%ba%a3n+tr%c6%b0%e1%bb%9bc+20%25+%c4%91%e1%ba%b7t+c%e1%bb%8dc+qua+ng%c3%a2n+h%c3%a0ng+Agribank%2c+Techcombank%3c%2fSTRONG%3e%2c%26nbsp%3bsau+khi+n%e1%bb%93i+n%e1%ba%a5u+ph%e1%bb%9f+ho%c3%a0n+th%c3%a0nh+c%c3%b4ng+ty+s%e1%ba%bd+th%c3%b4ng+b%c3%a1o+cho+kh%c3%a1ch+h%c3%a0ng+%c4%91%e1%bb%83+giao+nh%e1%ba%adn+s%e1%ba%a3n+ph%e1%ba%a9m.%3c%2fSPAN%3e%3c%2fLI%3e%3c%2fUL%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cUL+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3c%2fUL%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+large%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+large%3b%22%3e%3cSPAN+style%3d%22COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c255)%22+_mce_style%3d%22color%3a+%230000ff%3b%22%3e%3cSTRONG%3eQu%c3%bd+kh%c3%a1ch+vui+l%c3%b2ng+li%c3%aan+h%e1%bb%87+%c4%91%e1%bb%83+%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c+t%c6%b0+v%e1%ba%a5n+%3a%3c%2fSTRONG%3e%3c%2fSPAN%3e%3cSTRONG%3e%3c%2fSTRONG%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+xx-large%3b+COLOR%3a+rgb(255%2c0%2c0)%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+xx-large%3b+color%3a+%23ff0000%3b%22%3e%3cSTRONG%3e%3cSPAN+style%3d%22COLOR%3a+rgb(51%2c102%2c255)%22+_mce_style%3d%22color%3a+%233366ff%3b%22%3eMr.+Duy+%3a%3c%2fSPAN%3e%3cSPAN+class%3dApple-converted-space%3e%26nbsp%3b%3c%2fSPAN%3e0949+048+345+-+0934+66+88+11%3c%2fSTRONG%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cH3+style%3d%22FONT-SIZE%3a+1.17em%3b+FONT-FAMILY%3a+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+FONT-VARIANT%3a+normal%3b+WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT-STYLE%3a+normal%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+LINE-HEIGHT%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+large%3b+COLOR%3a+rgb(255%2c0%2c0)%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+large%3b+color%3a+%23ff0000%3b%22%3e%3cSTRONG%3e1.%3cSPAN+class%3dApple-converted-space%3e%26nbsp%3b%3c%2fSPAN%3e%3c%2fSTRONG%3e%3cSTRONG%3eC%c3%a0i+%c4%91%e1%ba%b7t+ch%e1%ba%bf+%c4%91%e1%bb%99+s%c3%b4i+t%e1%bb%b1+%c4%91%e1%bb%99ng%3c%2fSTRONG%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fH3%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+large%3b+COLOR%3a+rgb(255%2c0%2c0)%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+large%3b+color%3a+%23ff0000%3b%22%3e%3cSTRONG%3e%3cBR%3e%3c%2fSTRONG%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+medium%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+medium%3b%22%3eCh%e1%bb%89+c%e1%ba%a7n+thao+t%c3%a1c+%c4%91%c6%a1n+gi%e1%ba%a3n+b%e1%ba%adt+c%c3%b4ng+t%e1%ba%afc+n%e1%bb%93i+l%c3%aan%2c+n%e1%bb%93i+n%c6%b0%e1%bb%9bc+s%c3%b4i+nhanh+v%c3%a0+khi+t%e1%bb%9bi+100+%c4%91%e1%bb%99+C+th%c3%ac+t%e1%bb%b1+%c4%91%e1%bb%99ng+chuy%e1%bb%83n+v%e1%bb%81+%e1%bb%9f+ch%e1%ba%bf+%c4%91%e1%bb%99+s%c3%b4i+%c4%91%e1%bb%81u+l%c4%83n+t%c4%83n+%e1%bb%a7+quanh+100+%c4%91%e1%bb%99+C%2c+x%c6%b0%c6%a1ng+r%e1%ba%a5t+nhanh+nh%e1%bb%ab%2c+n%c6%b0%e1%bb%9bc+trong%2c+ng%e1%bb%8dt+v%c3%a0+th%c6%a1m.+Khi+c%e1%ba%a7n+th%c3%aam+n%c6%b0%e1%bb%9bc+v%c3%a0o+n%e1%bb%93i%2c+n%e1%bb%93i+l%e1%ba%a1i+t%e1%bb%b1+%c4%91%e1%bb%99ng+s%c3%b4i+nhanh+v%c3%a0+l%e1%ba%a1i+t%e1%bb%b1+%c4%91%e1%bb%99ng+chuy%e1%bb%83n+v%e1%bb%81+%e1%bb%9f+ch%e1%ba%bf+%c4%91%e1%bb%99+s%c3%b4i+%c4%91%e1%bb%81u+%e1%bb%a7+nhi%e1%bb%87t+kh%c3%b4ng+t%e1%bb%91n+%c4%91i%e1%bb%87n.%26nbsp%3bC%c3%b3+th%e1%bb%83+t%c3%b9y+ch%e1%bb%89nh+nhi%e1%bb%87t+%c4%91%e1%bb%99+s%c3%b4i+theo+y%c3%aau+c%e1%ba%a7u.%3c%2fSPAN%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cIMG+style%3d%22BORDER-TOP%3a+0px%3b+BORDER-RIGHT%3a+0px%3b+BORDER-BOTTOM%3a+0px%3b+BORDER-LEFT%3a+0px%22+border%3d0+src%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fprofiles%2fnoinaunuocphocom%2fuploads%2fattach%2fthumbnail%2f1417880610_bangdiennoinaupho.jpg%22+width%3d628+height%3d356+_mce_src%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fprofiles%2fnoinaunuocphocom%2fuploads%2fattach%2fthumbnail%2f1417880610_bangdiennoinaupho.jpg%22%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSTRONG%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+large%3b+COLOR%3a+rgb(255%2c0%2c0)%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+large%3b+color%3a+%23ff0000%3b%22%3e2.+Ch%e1%ba%a5t+li%e1%bb%87u+l%c3%a0m+n%e1%bb%93i+ho%c3%a0n+to%c3%a0n+b%e1%ba%b1ng+inox%3c%2fSPAN%3e%3c%2fSTRONG%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+medium%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+medium%3b%22%3e%c4%90%c6%b0%e1%bb%a3c+nh%e1%ba%adp+kh%e1%ba%a9u+theo+ti%c3%aau+chu%e1%ba%a9n%2c+l%e1%bb%9bp+b%c3%aan+trong+l%c3%b2ng+n%e1%bb%93i+l%c3%a0+sus+304%2c+l%e1%bb%9bp+b%c3%aan+ngo%c3%a0i+l%c3%a0+sus201%2c+%c4%91%e1%ba%a3m+b%e1%ba%a3o+v%e1%bb%87+sinh+an+to%c3%a0n+th%e1%bb%b1c+ph%e1%ba%a9m.+C%c3%a1c+n%e1%bb%93i+do+cty+ch%c3%bang+t%c3%b4i+%c4%91%c3%a3+%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c+qu%c3%bd+kh%c3%a1ch+h%c3%a0ng+tin+t%c6%b0%e1%bb%9fng+v%c3%a0+s%e1%bb%ad+d%e1%bb%a5ng+r%e1%bb%99ng+r%c3%a3i+%26nbsp%3btrong+c%c3%a1c+qu%c3%a1n+%c4%83n+tr%c3%aan+kh%e1%ba%afp+c%c3%a1c+t%e1%bb%89nh+th%c3%a0nh+%c4%91%e1%ba%a5t+n%c6%b0%e1%bb%9bc.%3c%2fSPAN%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+medium%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+medium%3b%22%3e%3cIMG+style%3d%22BORDER-TOP%3a+0px%3b+BORDER-RIGHT%3a+0px%3b+BORDER-BOTTOM%3a+0px%3b+BORDER-LEFT%3a+0px%22+alt%3d%22B%e1%bb%99+n%e1%bb%93i+n%e1%ba%a5u+n%c6%b0%e1%bb%9bc+ph%e1%bb%9f+b%e1%ba%b1ng+%c4%91i%e1%bb%87n+NewSun+gi%e1%bb%af+nhi%e1%bb%87t+t%e1%bb%91t%22+src%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fprofiles%2fnoinaunuocphocom%2fuploads%2fattach%2f1416457825_noinauphonewsun.jpg%22+_mce_src%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fprofiles%2fnoinaunuocphocom%2fuploads%2fattach%2f1416457825_noinauphonewsun.jpg%22%3e%3cIMG+style%3d%22BORDER-TOP%3a+0px%3b+BORDER-RIGHT%3a+0px%3b+BORDER-BOTTOM%3a+0px%3b+BORDER-LEFT%3a+0px%22+border%3d0+src%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fprofiles%2fnoinaunuocphocom%2fuploads%2fattach%2fthumbnail%2f1417840650_noinaunuocphogan.jpg%22+width%3d319+height%3d241+_mce_src%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fprofiles%2fnoinaunuocphocom%2fuploads%2fattach%2fthumbnail%2f1417840650_noinaunuocphogan.jpg%22%3e%3cBR%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cH3+style%3d%22FONT-SIZE%3a+1.17em%3b+FONT-FAMILY%3a+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+FONT-VARIANT%3a+normal%3b+WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT-STYLE%3a+normal%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+LINE-HEIGHT%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3c%2fH3%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSTRONG%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+large%3b+COLOR%3a+rgb(255%2c0%2c0)%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+large%3b+color%3a+%23ff0000%3b%22%3e3.+%c6%afu+%c4%91i%e1%bb%83m+l%e1%bb%9bn+nh%e1%ba%a5t+kh%c3%b4ng+%c4%91%e1%bb%99c+h%e1%ba%a1i%3c%2fSPAN%3e%3c%2fSTRONG%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+medium%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+medium%3b%22%3eKh%c3%b4ng+%c4%91%e1%bb%99c+h%e1%ba%a1i+nh%c6%b0+%c4%91un+b%e1%ba%b1ng+than%2c+kh%c3%b4ng+m%c3%b9i+kh%c3%b3+ch%e1%bb%8bu%2c+kh%c3%b4ng+%e1%ba%a3nh+h%c6%b0%e1%bb%9fng+xung+quanh%2c+gi%c3%bap+b%e1%ba%a3o+v%e1%bb%87+m%c3%b4i+tr%c6%b0%e1%bb%9dng+kh%c3%b4ng+kh%c3%ad+trong+s%e1%ba%a1ch%2c+ch%e1%bb%91ng+bi%e1%ba%bfn+%c4%91%e1%bb%95i+kh%c3%ad+h%e1%ba%adu%2c+ch%e1%bb%91ng+ng%e1%bb%99+%c4%91%e1%bb%99c+th%e1%bb%b1c+ph%e1%ba%a9m%2c+kh%c3%b4ng+ph%e1%ba%a3i+ti%e1%ba%bfp+v%c3%a0+%26nbsp%3btr%c3%b4ng+than.+S%e1%ba%a1ch+s%e1%ba%bd%2c+ti%e1%ba%bft+ki%e1%bb%87m+%c4%91i%e1%bb%87n%2c+th%c3%aam+sang+tr%e1%bb%8dng+cho+qu%c3%a1n+c%e1%bb%a7a+b%e1%ba%a1n.%3c%2fSPAN%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cIMG+title%3d%22N%e1%bb%93i+n%e1%ba%a5u+n%c6%b0%e1%bb%9bc+ph%e1%bb%9f+b%e1%ba%b1ng+%c4%91i%e1%bb%87n+thanh+nhi%e1%bb%87t%22+style%3d%22BORDER-TOP%3a+0px%3b+BORDER-RIGHT%3a+0px%3b+BORDER-BOTTOM%3a+0px%3b+BORDER-LEFT%3a+0px%22+alt%3d%22N%e1%bb%93i+n%e1%ba%a5u+n%c6%b0%e1%bb%9bc+ph%e1%bb%9f+b%e1%ba%b1ng+%c4%91i%e1%bb%87n+thanh+nhi%e1%bb%87t%22+src%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fprofiles%2fnoinaunuocphocom%2fuploads%2fattach%2fthumbnail%2f1417840669_noinaunuocphoq.jpg%22+width%3d816+height%3d472+_mce_src%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fprofiles%2fnoinaunuocphocom%2fuploads%2fattach%2fthumbnail%2f1417840669_noinaunuocphoq.jpg%22%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+large%3b+COLOR%3a+rgb(255%2c0%2c0)%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+large%3b+color%3a+%23ff0000%3b%22%3e%3cSTRONG%3e4.+N%e1%bb%93i+ninh+h%e1%ba%a7m+x%c6%b0%c6%a1ng+%c4%91%e1%ba%a3m+b%e1%ba%a3o+ngon+h%c6%a1n%3c%2fSTRONG%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+medium%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+medium%3b%22%3eN%e1%bb%93i+ninh+h%e1%ba%a7m+x%c6%b0%c6%a1ng+%c4%91%e1%ba%a3m+b%e1%ba%a3o+ngon+h%c6%a1n+n%e1%bb%93i+nh%c3%b4m+%c4%91un+than%2c+x%c6%b0%c6%a1ng+nh%e1%bb%ab+v%c3%a0+ra+h%e1%ba%bft+ch%e1%ba%a5t%2c+kh%c3%b4ng+l%c3%a3ng+ph%c3%ad.%3c%2fSPAN%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+medium%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+medium%3b%22%3e%3cIMG+style%3d%22BORDER-TOP%3a+0px%3b+BORDER-RIGHT%3a+0px%3b+BORDER-BOTTOM%3a+0px%3b+BORDER-LEFT%3a+0px%22+border%3d0+src%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fprofiles%2fnoinaunuocphocom%2fuploads%2fattach%2fthumbnail%2f1417968058_noinaunuocphongon.jpg%22+width%3d557+height%3d419+_mce_src%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fprofiles%2fnoinaunuocphocom%2fuploads%2fattach%2fthumbnail%2f1417968058_noinaunuocphongon.jpg%22%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+medium%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+medium%3b%22%3e%3cBR%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+large%3b+COLOR%3a+rgb(255%2c0%2c0)%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+large%3b+color%3a+%23ff0000%3b%22%3e%3cSTRONG%3e5.+An+to%c3%a0n+tuy%e1%bb%87t+%c4%91%e1%bb%91i+cho+ng%c6%b0%e1%bb%9di+s%e1%bb%ad+d%e1%bb%a5ng%3c%2fSTRONG%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+medium%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+medium%3b%22%3eH%e1%bb%87+th%e1%bb%91ng+h%e1%bb%99p+%c4%91i%e1%bb%87n+c%c3%b3+%c3%a1t+ch%e1%bb%91ng+d%c3%b2%2c+ch%e1%bb%91ng+gi%e1%ba%adt%2c+an+to%c3%a0n+tuy%e1%bb%87t+%c4%91%e1%bb%91i%2c+n%e1%ba%bfu+d%c3%b2+%c4%91i%e1%bb%87n+h%e1%bb%87+th%e1%bb%91ng+s%e1%ba%bd+t%e1%bb%b1+%c4%91%e1%bb%99ng+t%e1%ba%aft.+C%c3%a1c+c%c3%b4ng+t%e1%ba%afc+t%e1%ba%aft+b%e1%ba%adt+t%e1%bb%abng+n%e1%bb%93i+d%e1%bb%85+s%e1%bb%ad+d%e1%bb%a5ng.%26nbsp%3bAn+to%c3%a0n+cho+ng%c6%b0%e1%bb%9di+s%e1%bb%ad+d%e1%bb%a5ng.+Kh%c3%b4ng+ph%e1%ba%a3i+ch%e1%bb%8bu+m%c3%b9i+v%c3%a0+nhi%e1%bb%87t+%c4%91%e1%bb%99%2c+b%e1%bb%a5i+b%e1%ba%a9n%2c+b%e1%bb%8fng+do+b%e1%ba%bfp+than+truy%e1%bb%81n+th%e1%bb%91ng.%26nbsp%3b%26nbsp%3bKh%c3%b4ng+ph%e1%ba%a3i+ch%e1%bb%8bu+m%c3%b9i+v%c3%a0+nhi%e1%bb%87t+%c4%91%e1%bb%99%2c+b%e1%bb%a5i+b%e1%ba%a9n%2c+b%e1%bb%8fng+do+b%e1%ba%bfp+than+truy%e1%bb%81n+th%e1%bb%91ng.%3c%2fSPAN%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cIMG+style%3d%22BORDER-TOP%3a+0px%3b+BORDER-RIGHT%3a+0px%3b+BORDER-BOTTOM%3a+0px%3b+BORDER-LEFT%3a+0px%22+border%3d0+src%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fprofiles%2fnoinaunuocphocom%2fuploads%2fattach%2fthumbnail%2f1417846622_bonoinauphoinox.jpg%22+width%3d628+height%3d472+_mce_src%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fprofiles%2fnoinaunuocphocom%2fuploads%2fattach%2fthumbnail%2f1417846622_bonoinauphoinox.jpg%22%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+large%3b+COLOR%3a+rgb(255%2c0%2c0)%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+large%3b+color%3a+%23ff0000%3b%22%3e%3cSTRONG%3e6.+Ti%e1%ba%bft+ki%e1%bb%87m+th%e1%bb%9di+gian+v%c3%a0+nh%c3%a2n+c%c3%b4ng%3c%2fSTRONG%3e%3c%2fSPAN%3e%3cSTRONG%3e%3c%2fSTRONG%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+medium%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+medium%3b%22%3e%c6%afu+%c4%91i%e1%bb%83m+kh%c3%b4ng+ph%e1%ba%a3i+tr%c3%b4ng+n%e1%bb%93i+x%c6%b0%c6%a1ng%2c+k%e1%bb%83+t%e1%bb%ab+khi+cho+x%c6%b0%c6%a1ng+v%c3%a0+n%c6%b0%e1%bb%9bc+v%c3%a0o+n%e1%bb%93i+b%e1%ba%adt+c%c3%b4ng+t%e1%ba%afc+l%c3%aan%2c+gi%e1%ba%a3m+chi+ph%c3%ad+nh%c3%a2n+c%c3%b4ng+tr%c3%b4ng+coi+.%3c%2fSPAN%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cIMG+title%3d%22B%e1%bb%99+n%e1%bb%93i+n%e1%ba%a5u+n%c6%b0%e1%bb%9bc+ph%e1%bb%9f+b%e1%ba%b1ng+%c4%91i%e1%bb%87n+NewSun%22+style%3d%22BORDER-TOP%3a+0px%3b+BORDER-RIGHT%3a+0px%3b+BORDER-BOTTOM%3a+0px%3b+BORDER-LEFT%3a+0px%22+alt%3d%22B%e1%bb%99+n%e1%bb%93i+n%e1%ba%a5u+n%c6%b0%e1%bb%9bc+ph%e1%bb%9f+b%e1%ba%b1ng+%c4%91i%e1%bb%87n+NewSun%22+src%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fprofiles%2fnoinaunuocphocom%2fuploads%2fattach%2f1416456433_noiphoinoxthanhnhiet.jpg%22+width%3d574+height%3d280+_mce_src%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fprofiles%2fnoinaunuocphocom%2fuploads%2fattach%2f1416456433_noiphoinoxthanhnhiet.jpg%22%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+large%3b+COLOR%3a+rgb(255%2c0%2c0)%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+large%3b+color%3a+%23ff0000%3b%22%3e%3cSTRONG%3e7.+%26nbsp%3bTi%e1%ba%bft+ki%e1%bb%87m+chi+ph%c3%ad+h%c3%a0ng+ng%c3%a0y%3c%2fSTRONG%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+medium%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+medium%3b%22%3eTi%e1%ba%bft+ki%e1%bb%87m+chi+ph%c3%ad+h%c3%a0ng+ng%c3%a0y+nh%c6%b0+d%c3%b9ng+than+%c4%91%c3%a1%2c+c%c3%b3+t%e1%bb%91n+k%c3%a9m+h%c6%a1n+ch%e1%bb%89+m%e1%bb%99t+ch%c3%bat+kh%c3%b4ng+%c4%91%c3%a1ng+k%e1%bb%83+v%c3%ac+ch%e1%ba%bf+%c4%91%e1%bb%99+t%e1%bb%b1+t%e1%ba%aft+m%e1%bb%9f%2c+ch%e1%bb%89+t%e1%bb%91n+khi+%c4%91un+30_40+ph%c3%bat+%c4%91%e1%ba%a7u+%c4%91%e1%ba%bfn+100+%c4%91%e1%bb%99.+R%c6%a1+le+%c4%91i%e1%bb%87n+t%e1%bb%b1+%c4%91%e1%bb%99ng+ng%e1%ba%aft+%c4%91i%e1%bb%87n+khi+%c4%91%e1%ba%bfn+m%e1%bb%99t+nhi%e1%bb%87t+%c4%91%e1%bb%99+c%c3%a0i+%c4%91%e1%ba%b7t+s%e1%ba%b5n+v%c3%a0+t%e1%bb%b1+%c4%91%e1%bb%99ng+b%e1%ba%adt+l%c3%aan+%26nbsp%3bchuy%e1%bb%83n+sang+ch%e1%ba%bf+%c4%91%e1%bb%99+%e1%bb%a7+l%c4%83n+t%c4%83n+v%c3%a0+c%c3%b3+n%c3%bam+ch%e1%bb%89nh+ch%e1%ba%bf+%c4%91%e1%bb%99+v%c3%a0+r%c3%a2t+%26nbsp%3bti%e1%ba%bft+ki%e1%bb%87m+%c4%91i%e1%bb%87n.%3c%2fSPAN%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cIMG+title%3d%22N%e1%bb%93i+n%e1%ba%a5u+n%c6%b0%e1%bb%9bc+ph%e1%bb%9f+b%e1%ba%b1ng+%c4%91i%e1%bb%87n+thanh+nhi%e1%bb%87t%22+style%3d%22BORDER-TOP%3a+0px%3b+BORDER-RIGHT%3a+0px%3b+BORDER-BOTTOM%3a+0px%3b+BORDER-LEFT%3a+0px%22+alt%3d%22N%e1%bb%93i+n%e1%ba%a5u+n%c6%b0%e1%bb%9bc+ph%e1%bb%9f+b%e1%ba%b1ng+%c4%91i%e1%bb%87n+thanh+nhi%e1%bb%87t%22+src%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fprofiles%2fnoinaunuocphocom%2fuploads%2fattach%2fthumbnail%2f1417965802_hangphosachdep.jpg%22+width%3d600+height%3d412+_mce_src%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fprofiles%2fnoinaunuocphocom%2fuploads%2fattach%2fthumbnail%2f1417965802_hangphosachdep.jpg%22%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+large%3b+COLOR%3a+rgb(255%2c0%2c0)%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+large%3b+color%3a+%23ff0000%3b%22%3e%3cSTRONG%3e8.+Ti%e1%ba%bft+ki%e1%bb%87m+s%e1%bb%a9c+lao+%c4%91%e1%bb%99ng%3c%2fSTRONG%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+medium%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+medium%3b%22%3eS%c3%b4i+%c4%91%e1%bb%81u+v%c3%a0+s%c3%b4i+nhanh%2c+kh%c3%b4ng+ph%e1%ba%a3i+tr%c3%b4ng+n%e1%bb%93i+h%e1%ba%a7m+x%c6%b0%c6%a1ng%2c+n%c6%b0%e1%bb%9bc+trong+v%c3%a0+nh%e1%bb%ab+x%c6%b0%c6%a1ng%2c+kh%c3%b4ng+%c4%91%e1%bb%a5c+n%c6%b0%e1%bb%9bc.%26nbsp%3bGi%e1%bb%8f+%c4%91%e1%bb%b1ng+x%c6%b0%c6%a1ng+r%e1%ba%a5t+ti%e1%bb%87n+d%e1%bb%a5ng%2c+khi+ninh+x%c6%b0%c6%a1ng+nh%e1%bb%ab+ch%e1%bb%89+c%e1%ba%a7n+nh%e1%ba%a5c+d%e1%bb%8f+x%c6%b0%c6%a1ng+ra+ngo%c3%a0i+trong+n%e1%bb%93i+ch%e1%bb%89+c%c3%b2n+n%c6%b0%e1%bb%9bc+c%e1%bb%91t+h%e1%ba%a7m+x%c6%b0%c6%a1ng.%3c%2fSPAN%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+medium%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+medium%3b%22%3e%3cIMG+style%3d%22BORDER-TOP%3a+0px%3b+BORDER-RIGHT%3a+0px%3b+BORDER-BOTTOM%3a+0px%3b+BORDER-LEFT%3a+0px%22+border%3d0+src%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fprofiles%2fnoinaunuocphocom%2fuploads%2fattach%2fthumbnail%2f1417968428_tietkiemthoigianvanhanluc.jpg%22+width%3d576+height%3d960+_mce_src%3d%22http%3a%2f%2fnoinaunuocpho.com%2fprofiles%2fnoinaunuocphocom%2fuploads%2fattach%2fthumbnail%2f1417968428_tietkiemthoigianvanhanluc.jpg%22%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cSPAN+style%3d%22FONT-SIZE%3a+medium%22+_mce_style%3d%22font-size%3a+medium%3b%22%3e%3cBR%3e%3c%2fSPAN%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cBR%3e%3c%2fP%3e%0d%0a%3cP+style%3d%22WHITE-SPACE%3a+normal%3b+WORD-SPACING%3a+0px%3b+TEXT-TRANSFORM%3a+none%3b+COLOR%3a+rgb(0%2c0%2c0)%3b+FONT%3a+10px+Verdana%2c+Arial%2c+Helvetica%2c+sans-serif%3b+LETTER-SPACING%3a+normal%3b+TEXT-INDENT%3a+0px%3b+-webkit-text-stroke-width%3a+0px%22%3e%3cS
‹‹ Quay lại
Chú ý
- Kenhdangtin.com không bán hàng trực tiếp, quý khách hãy liên hệ với người đăng tin. 
- Kenhdangtin.com sẽ không chịu trách nhiệm khi quý khách gặp rủi ro trong các giao dịch với nhau. 
- Kenhdangtin.com nghiêm cấm sử dụng website với mục đích lừa đảo hoặc "kinh doanh-bán hàng đa cấp. 
 
Đánh giá bài viết: 9.5 / 10 - 1 (15 lần đánh giá)


Tags: Thắc mắc khi chọn
©2015
Similarly with Google+ Comments Counter:
Tin VIP

Bảng giá liền kề Louis City Đại Mỗ Bảng giá liền kề Louis City Đại Mỗ

Bảng giá liền kề Louis City Đại Mỗ ...

Bảng giá chung cư The Emerald CT8 Mỹ Đình Bảng giá chung cư The Emerald CT8 Mỹ Đình

Chung cư The Emerald CT8 Mỹ Đình Một giấc mơ về một thành phố hiện đại với những tòa nhà cao chọc trời, xa hoa lộng lẫy nhưng vẫn bao bọc trong mình sự tư nhiên, bình dị ...
Đăng nhập thành viên
Texlink:chung cư quảng an |